Hacettepe Üniversitesi | Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu III

Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu III
"Araştıran Öğretmen"

Sempozyum III

Sempozyumun Amacı

Bu sempozyumun amacı, ülkemiz İlköğretim Beden Eğitimi programındaki “Hareket Bilgi ve Becerileri” ile “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam” öğretiminin niteliğine olumlu katkıda bulunması beklenen “Araştıran Öğretmen” perspektifini tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda Beden Eğitimi öğretiminde eylem araştırmacılığı ile bunların uygulamaları üzerinde durulacaktır.

Kongreye beden eğitimi öğretmenleri, akademisyenler, konuya ilgi duyan diğer paydaşlar ve beden eğitimi ve spor bölümlerinin öğrencileri davetlidir. Katılım 200 kişi ile sınırlı olup başvuru önceliği esasına göre kayıtlar yapılacaktır. Kayıt için sempozyum sekreterliğine e-posta yoluyla başvurulması gerekmektedir.

Sempozyum İçeriği

Sunum Konuları

Eğitim’de Niçin Araştıran Öğretmene İhtiyacımız var? Eylem Araştırması Yaklaşımı

Prof. Dr. Ali Yıldırım (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü)

Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen ve Eylem Araştırması

Dr. Ashley Casey (Bedfordshire Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Bölümü, İngiltere)

Öğretmen Gözüyle Araştıran Öğretmen ve Eylem Araştırması. Yurtdışından İyi Örnekler.

Ger Halbert (Beden Eğitimi Öğretmeni, İrlanda) (Teyit bekleniyor)

Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Araştıran Öğretmen Niteliği; Destekleyen ve Engelleyen Faktörler

Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu)

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Bir Eylem Araştırması Önerisi: Uygulamalarınızı Etkin Katılım Açısından Değerlendirin

Doç. Dr. Canan Koca (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu)

Tartışma Grupları

1. Dr. Ashley Casey’le Beden Eğitimi Alanında Eylem Araştırması Çalışmaları Üzerine Tartışma (Öğretim elemanları için araştırma konuları; araştırma desenleri vb)
2. Ger Halbert’le Öğretmen’den Öğretmene Eylem Araştırması Tartışması (Beden eğitimi öğretmenleri için öneriler)

Panel

Öğretmen Gözüyle Araştıran Öğretmen Yaklaşımı (Panele dört beden eğitimi öğretmenin katılması planlanmaktadır. Panele katılacak öğretmenler kendi açılarından araştıran öğretmen ve eylem araştırmacılığını değerlendireceklerdir. Bu panele katılmak isteyen öğretmenler aranmaktadır)

Çalıştaylar

“Hareket Bilgi ve Becerileri” öğrenme alanı ile ilgili Araştıran Öğretmen Çalıştayı

Dr. Yeşim Bulca, Dr. Figen Altay (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu)

“Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam” öğrenme alanı ile ilgili Araştıran Öğretmen Çalıştayı

Doç. Dr. M. Levent İnce (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü)

Poster bildiri

Poster bildiriler “Beden Eğitimi Programının Uygulanmasına Yönelik” konuları içermelidir. Bidiri özetlerinde; başlık (büyük harf), yazarlar, adres, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve anahtar kelimeler (en az 3-en fazla 6) bölümleri yer almalıdır. Özetler 250 kelimeyi aşmamalıdır. Hazırlanan özetlerin,en geç 31.12.2010 tarihine kadar muftuler@metu.edu.trBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine gönderilerek sempozyum sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir.

Video sunum bildirisi

Video sunumları, ““Beden Eğitimi Programının Uygulanmasına Yönelik” konuları içeren görüntülerden oluşmalıdır. Video sunumları 10 dakikayı geçmemelidir. Hazırlanan video sunumlarının en geç 31.12.2010 tarihine kadar sempozyum sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir. Video sunum örnekleri için http://www.teachers.tv/ adresindeki örneklerden yararlınabilir.

Önemli tarihler

31.12.2010 Bildiri Gönderimi ve katılım bedeli yatırmak için son tarih

21-22 Ocak 2011 Sempozyum

 

Spor Eğitimi Araştırma Grubu
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
06800 Beytepe / Ankara / Türkiye
Telefon: +90 312 297 68 90 Faks: +90 312 299 21 67